Veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelés

Hulladékkezelésünk, és Veszélyes Hulladék kezelésünk TREDEX technológiájú mobil és automatizált berendezéssel történik.

Technológiánk általános ismertetése

A TREDEX technológia berendezés olyan fejlesztés eredménye, amely kis méretek mellett nagy teljesítménnyel oldja meg a legkülönbözőbb szennyvizek, folyékony halmazállapotú hulladékok és híg iszapok (szennyvíziszapok) eltérő követelmények melletti részleges vagy teljes tisztítását. A TREDEX technológia háromféle vegyszer felhasználásával olyan derítési alapelveken kialakított vegyszeres szennyvízkezelési (iszapkezelési) rendszer, amely alkalmas növényi-, állati-, ásványi eredetű szerves és szervetlen szennyeződéseket, valamint magas diszperzitású emulziókat tartalmazó szennyvizek hatékony és gyors kezelésére. A TREDEX eljárásban a koaguláció és flokkuláció-szint egyazon lépésben jön létre. A fázisszétválasztás, azaz ülepítés rendkívül gyorssá és határozottá tehető nagy áramlási sebességek mellett is a pehelyszerkezet stabilitásának megtartásával. A vegyszerek alkalmazásával a szennyeződések csapadékba kerülnek, a képződött csapadék vizes eluátumában a szennyezőanyag koncentráció igen csekély, a vizes fázis minősége megfelel a közcsatornába bocsáthatóság területi előírásainak. A képződött csapadék magas szárazanyag tartalmú. A technológiában alkalmazott vegyszerek mindegyike a szennyvíztisztításban engedélyezett, az iszap veszélyességének megítélését nem befolyásoló szer. A folyamat vegyszer felhasználása szennyezőanyag- és hozamarányos.

 

Technológiánk üzemeltetése

A telephelyre beszállított folyékony veszélyes hulladékokat a tényleges kezelés megkezdéséig 8-10 m3-es fedéllel ellátott gyűjtőkonténerekben helyezzük el. A tartályokat és a közelükben elhelyezett TREDEX berendezést közös, betonozott alapú kármentőperem veszi körül, megakadályozva az esetleges elfolyásokból származó talajszennyezést. A berendezés üzeme szakaszos, mivel teljesítménye eléri az 5 m3/h-át, általában 50 m3 hulladék begyűjtését követően indítjuk a kezelést. A gyűjtőkonténerekből savval vagy lúggal történő pH-beállítás után, mobil szivattyú segítségével a TREDEX berendezés vegyszerbekeverő vályújába adjuk fel a kezelendő veszélyes hulladékot. A vegyszerbekeverő vályúba történik a kezelést szolgáló háromféle vegyszer beadagolása a következő sorrendben:

1. Cement
2. Preflok
3. Polielektrolit- oldat

A vegyszerekkel bekevert, pelyhesített szennyvíz az un. reaktorba folyik, ahol megtörténik az iszap és a vízfázis szétválása. A vízfázis, azaz a tisztított víz egy körbukón keresztül, elvezető csövön gravitációsan távozik a reaktorból. Az elvezető csőbe épített mennyiségmérő regisztrálja az elfolyó tisztított víz mennyiségét. A reaktor kúpos aljára ülepedett iszapfázis az iszapvíztelenítő dobszűrőre jut. A dobszűrőből az iszapvíz gravitációsan távozik a rendszerből. A zsír-, olajtartalmú veszélyes hulladékok kezelése után a rendszerből távozó víz további tisztításra az un. ÁFOR típusú olajfogó műtárgyra kerül rávezetésre. A víztelenített iszap gravitációsan, a dobszűrőhöz csatlakozó csúszdán jut az iszapgyűjtő konténerbe. A tisztítási folyamat végén - a bevitt anyag minőségétől függően - a veszélyes hulladéknak minősülő víztelenített iszap aránya a kiindulási hulladék mennyiség 5-15%-a.

 

Átcsomagolásos hulladékkezelés

Társaságunk másik technológiája a hulladékok és veszélyes hulladékok gyűjtése és átcsomagolással történő kezelése. Ennek keretében a kisebb mennyiségű hulladékokat telephelyünkön gyűjtjük, majd nagyobb egységekbe csomagoljuk és így szállítjuk a hulladékok kezelőihez hasznosítókhoz, lerakókhoz, égetőművekhez.

Minden jog fenntartva © Dimer Kft.
honlapkészítés: DDSWEB